Polityka prywatności

Zakres

Studiouh.com Sp. z o.o. szanuje prawo każdej osoby fizycznej do prywatności. Nasza polityka w tym zakresie wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe, a także, w jaki sposób każda osoba, której dane przetwarzamy, może podejmować decyzje, co do sposobu ich wykorzystania.. Studiouh.com Sp. z o.o. dostarcza swoim klientom produkty, które czasami mogą zawierać dane osobowe. Podczas wykonywania swoich zadań, w odniesieniu do danych osobowych, przestrzegamy zasad ustalonych w opisanej poniżej polityce prywatności.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujące znaczenie zdefiniowanych zwrotów:

Dane osobowe – Informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej,

Potencjalny klient – firma (lub jej przedstawiciel), z którą Studiouh.com Sp. z o.o. pozostaje w kontaktach handlowych, jednak nie zawarł do tej pory żadnej umowy

Klient – firma (lub jej przedstawiciel), z którą Studiouh.com Sp. z o.o. zawarł umowę i na rzecz, której świadczy usługi

Zbieranie informacji

Studiouh.com Sp. z o.o. zbiera dane osobowe, takie jak imię, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, danych demograficznych zarówno drogą elektroniczną jak i poza nią. Proces ten odbywa się poprzez naszą stronę internetową, naszych partnerów, źródła publiczne oraz zbiory danych udostępnione komercyjnie. Do celów wymienionych poniżej, dane osobowe mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej ustalenie tożsamości osób, do których się odnoszą.

Dane osobowe mogą być gromadzone drogą elektroniczna poprzez kwestionariusze znajdujące się na naszych stronach internetowych., jak również we współpracy z potencjalnymi i obecnymi klientami Studiouh.com Sp. z o.o.. Działania te mają nam pomóc efektywnie realizować cele biznesowe. „Przeszukiwanie” danych osobowych może nastąpić w momencie, rejestracji w bezpłatnych próbnych serwisach, subskrypcji informacji o określonych produktach i usługach lub też w przypadku brania udziału w specjalnej ofercie lub konkursie Studiouh.com Sp. z o.o..

Możemy także użyć techniki cookies dla zidentyfikowania osób wielokrotnie odwiedzających nasze strony internetowe oraz dla zebrania danych statystycznych, które pozwolą uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkowników.

Przetwarzanie danych
– Studiouh.com Sp. z o.o., może przetwarzać dane osobowe w celu:

– realizacji projektów i analiz

– reklamy swoich produktów i usług

– rozwoju produktów oraz ich testowania

– potwierdzania tożsamości oraz ograniczania oszustw

– wspierania relacji z klientami

– planowania pracy, zarządzania oraz podejmowania decyzji strategicznych

– utrzymania jakości i integralności danych oraz ich uaktualniania i oceny

Wszelkie dane osobowe, jakie posiada Studiouh.com Sp. z o.o. są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnie wypełnionych kwestionariuszy są przetwarzane zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącym przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartym w tych kwestionariuszach.

Studiouh.com Sp. z o.o. może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy ma możliwość dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Może to uczynić w każdej chwili przez kontakt z Studiouh.com Sp. z o.o.. Każdy może też odmówić korzystania z rozwiązań takich jak cookies.

Kontakt z nami

Każdy, kto chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z Studiouh.com Sp. z o.o. pisząc na adres:

Studiouh.com Sp. z o.o.
ul. Puławska 233 lok. B5
02-715 Warszawa

lub drogą mailową na adres: witaj@studiouh.com

Pozostałe istotne informacje

· Wypełnianie zobowiązań – Bazy danych osobowych Studiouh.com Sp. z o.o. zostały zarejestrowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wprowadziliśmy rozwiązania zapewniające kompleksowe wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych aktów prawnych.

· Cookies – Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika w taki sposób by każdorazowo, gdy odwiedzi strony internetowe Studiouh.com  zawierające technologię cookies, był informowany o możliwości otrzymania plików cookies. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji tej technologii. Szczegóły wyjaśniające zasady działania cookies są dostępne na http://www.cookiecentral.com.

· Inne strony internetowe – Strona internetowa Studiouh.com może zawierać linki do innych stron, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie obejmuje ich nasza polityka prywatności. W momencie wejścia na inną stronę za pomocą wspomnianych linków operatorzy odwiedzonych stron mogą zbierać dane osobowe na swój własny użytek i zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

· Zmiany własnościowe – W trakcie rozwoju Studiouh.com Sp. z o.o. mogą nastąpić zmiany własnościowe w ramach grupy Studiouh.com Sp. z o.o., zmiany jego udziałowców, wśród spółek zależnych i oddziałach. W tego typu sytuacji, dane osobowe są traktowane jako własność firmy, która podlega transferowi. W przypadku zaistnienia tej sytuacji, nowy właściciel ma obowiązek spełnić wszystkie zobowiązania wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (oraz przepisów wykonawczych), na poziomie świadczonym przez Studiouh.com Sp. z o.o. do czasu zmiany.

· Bezpieczeństwo – Kwestie związane z zabezpieczeniem danych osobowych mają priorytetowe znaczenie w działalności Studiouh.com Sp. z o.o.. Dokonujemy wszelkich koniecznych inwestycji dla utrzymania naszych stron internetowych oraz systemów informatycznych bezpiecznymi oraz dla zapobieżenia możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych przez jakiekolwiek osoby niepowołane.

· Zmiany w naszej polityce prywatności – Studiouh.com Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji i korygowania swojej polityki prywatności. Wszelkie zmiany, jakie mogą być wprowadzone do naszej polityki prywatności zostaną ogłoszone na tej stronie i zawierać będą wyraźne zaznaczenie daty wprowadzenia zmiany.

Data wydania: 28.10.2008
Ostatnia aktualizacja danych kontaktowych: 08.09.2011

Jeśli masz jakieś pytanie napisz je poniżej a odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.
Studiouh.com Sp. z o.o.
ul. Puławska 233 lok. B5 Czynne: pn. – pt. 9.00-17.00 tel. 509928504, 501584332
UWAGA! w piątek 31 maja drukarnia zamknięta.